ריכוז המחקרים האחרונים

אימון קוגניטיבי משפר זיכרון 

מחקרים רבים נעשו בארץ ובעולם המראים כי אימון קוגניטיבי משפר קשב ריכוז ובעיקר זיכרון. אחד מהם מראה תוצאות בעבור אוכלוסיית נבדקים שכללה מעל ל- 2000 איש:Jennings J.M. and Jacoby L.L. (2003) Improving memory in older adults training recollection. Jornal of neurophycologcal rehabilitation 2003, 13,(4) 417-440

אימון קוגניטיבי על בסיס תוכנת MindFit משפר באופן משמעותי את היכולות הקוגניטיביות 

Shatil et al. (2008) Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, Vol: 4, Issue: 4, Pages: T492-T492מחקר שנעשה בבית החולים איכילוב בראשותם של פרופ' עמוס קורצ'ין של פרופ' ניר גלעדי ושל ד"ר ורד אהרונסון השווה תוצאות קוגניטיביות של מבוגרים שהתאמנו בתוכנת MIndFit מול אלו שהתאמנו במשחקי חשיבה ממוחשבים וקבוצת ביקורת שלא התאמנה כלל. השיפור של שני סוגי האימון היה ניכר. יחד עם זאת, המתאמנים בתוכנת MindFit הראו שיפור מובהק ב- 8 פרמטרים מתוך 12 לעומת המתאמנים במשחקים הכלליים שהראו שיפור מובהק רק ב- 2 פרמטרים. התחום הבולט ביותר הוא השיפור בזיכרון הכללי. 

אימון קוגניטיבי מגוון משפר יכולות מגוונות 

בעוד רוב המחקרים התמקדו בזיכרון, אחד מהמחקרים החשובים שבוצעו על ידי קבוצת אקטיב בארה"ב בחן שיפור בפרמטרים שונים: מהירות תגובה, זיכרון והסקת מסקנות: 
Wohnsky, Fredric D et al (2006). The ACTIVE Cognitive Training Trial and Health-Related Quality of Life: Protection That Lasts for 5 Years. Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences & Medical Sciences, Vol. 61A Issue 12, p1324-1329הנבדקים חולקו ל-3 קבוצות כאשר קבוצה אחת קיבלה אימון בזיכרון האחרת במהירות תגובה והשלישית בהסקת מסקנות. הנבדקים נבדקו שוב שנתיים לאחר הניסוי והאימון וכן 5 שנים מאוחר יותר. הירידה הקוגנטיבית של כולם הייתה נמוכה מאשר באוכלוסיה הכללית אשר לא עברה אימון, התוצאות הבולטות ביותר היו לקבוצת המהירות. 

לפעילויות הפנאי יש השפעה ישירה על הנסיגה הקוגניטיבית 

סדרה של מחקרים הראו כי אנשים פעילים לוקים פחות בנסיגה קוגניטיבית. יתר על כן, אנשים הפעילים במספר סוגים של פעילויות, בניהן אימון קוגניטיבי ופעילות חברתית, משמרים את יכולותיהם ברמה גבוהה בהרבה. 

המחקר הבולט נעשה בשוודיה ובדק קבוצות קשישים עפ"י מאפייני פעילות הפנאי הבאים: אלו שמשתתפים בפעילות ספורט סדירה, אלו שמשתתפים בפעילות קוגניטיבית סדירה (שיעורי העשרה וכו') אלו שמשתתפים בפעילות חברתית סדירה, ואלו שמשתתפים בכל 3 סוגי הפעילות, כל זאת מול קבוצת ביקורת שאינה פעילה באף אחת מסוגי הפעילויות. 

התוצאות מרשימות למדי: כל אחת מסוגי הפעילויות מפחיתה את ההסתברות לחלות באלצהיימר ב- 16% ועד 19%, ואילו בעבור אלו שמשתתפים בכל 3 סוגי הפעילויות ההסתברות יורדת ב- 49%. 

Fratiglioni L, Paillard Bord S., Bengt W. (2004) An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia. Lancet Neurology, vol. 3 pp343-343 
Fratignioni L., Bengt W., Struss E. (2007). Prevention of Alzheimer's disease and Dementia. Major findings from the Kungsholmen Project. Physiology and Behavior Vol. 92 Issue 1/2 p. 98-104 

מחקר חדש שנעשה בשיקגו מראה שפעילות קוגניטיבית בקרב מבוגרים בריאים דוחה באופן משמעותי הופעה של אלצהיימר , מאידך עבור חולים מאיצה 

Cognitive activity and the cognitive morbidity of Alzheimer disease 

R.S. Wilson, PhD ,L.L. Barnes, PhD ,N.T. Aggarwal, MD ,P.A. Boyle, PhD L.E. Hebert, ScD ,C.F. Mendes de Leon, 
PhD ,D.A. Evans, MD 


ABSTRACT 

To test the hypothesis that frequent cognitive activity predicts slower cognitive decline As part of a longitudinal cohort study, older residents of a geographically defined population 
Results: 

impairment, and 148 had AD. During follow-up, the annual rate of global cognitive decline in 

persons without cognitive impairment was reduced by 52% (estimate On clinical evaluation, 614 people had no cognitive impairment, 395 had mild cognitive 0.029, SE  0.010, p  

0.003) for each additional point on the cognitive activity scale. In the mild cognitive impairment 

group, cognitive decline rate was unrelated to cognitive activity (estimate  0.019, SE  

0.018, p  0.300). In AD, the mean rate of decline per year increased by 42% (estimate  0.075, SE  0.021, p  0.001) for each point on the cognitive activity scale. Conclusion: 

associated with AD by slowing cognitive decline before dementia onset and hastening it thereafter. Mentally stimulating activity in old age appears to compress the cognitive morbidity Neurology ® 2010;75:990–996 

before dementia onset in Alzheimer disease (AD) and faster decline thereafter. 

Methods: 

were assessed at 3-year intervals with brief cognitive performance tests from which a composite measure of global cognition was derived. After each wave of testing, a subset was sampled for clinical evaluation. The present analyses are based on 1,157 participants. They were free of dementia at study enrollment at which time they rated frequency of participation in common cognitively stimulating activities from which a previously validated summary measure was derived. They were sampled for clinical evaluation a mean of 5.6 years after enrollment and subsequently followed a mean of 5.7 years with brief cognitive performance testin

הקשר שבין פעילות קוגניטיבית (מילוי תשבצים) לבין האטת הנסיגה בזיכרון בגיל המבוגר
תקציר מתורגם 

מחקר שנערך על 488 משתתפים מבוגרים בגיל ממוצע של 79.5, עקבו לאורך זמן אחר תהליכי השינויים הקוגניטיביים שלהם באמצעות אבחונים חוזרים פעם בשנה. כמו כן הבחינו בין המשתתפים בין אלו המבצעים באופן תדיר תשבצים (כסוג מינימאלי של תרגילים קוגניטיביים) לאלו שאינם מבצעים זאת. 

התברר כי מילוי קבוע של תשבצים עיכב את הופעת הדמנציה בממוצע ב2.5 שנים. זאת ללא קשר לרקע ההשכלתי של המשתתפים. 

ממצא זה המראה כי אימון קוגניטיבי מינימאלי ביותר, לא מובנה כמו מילוי תשבצים שיש בו משום רוטינה למרות ההסתייגויות מעכב דימציה בקרב מבוגרים הנמצאים בסיכון גבוה לדימנציה, לפיכך אין ספק שאימון ממוקד, מרוכז ומגוון יותר עשוי להביא לתוצאות גבוהות אף יותר. 
Journal of the International Neuropsychological Society (2011), 17, 1006–1013. 
Copyright E INS. Published by Cambridge University Press, 2011. 
doi:10.1017/S1355617711001111 
SYMPOSIUM 

Association of Crossword Puzzle Participation with 
Memory Decline in Persons Who Develop Dementia 
Jagan A. Pillai,1,2 Charles B. Hall,3,4,5 Dennis W. Dickson,5,6 Herman Buschke,3,5 Richard B. Lipton,3,4,5 
AND 
Joe Verghese3,5 
1Department of Neurosciences, University of California San Diego, San Diego, California 
2Department of Neurology, VA Medical Center San Diego, San Diego, California
3Saul B. Korey Department of Neurology, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York 
4Department of Epidemiology & Population Health, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York 
5Einstein Aging Study, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York 
6Department of Neuroscience, Mayo Clinic, Jacksonville, Florida 
(RECEIVED November 15, 2010; FINAL REVISION July 12, 2011; ACCEPTED July 13, 2011) 


פעילות חברתית מאיטה נסיגה קוגניטיבית 
תקציר מתורגם
מחקר חדש שהתפרסם לאחרונה Jurnal of international neurophsycological association. בדק את הקשר שבין פעילות חברתית אינטנסיבית בגיל המבוגר לבין נסיגה קוגניטיבית ודמנציה (שיטיון) המחקר שהקיף 1138 משתתפים מבוגרים שגילם הממוצע 79.6 מאיזור שיקגו, ליווה את המשתתפים במשך 12 שנים. במהלך שנים אלה תועדו הפעילויות החברתיות בהן משתתפים האנשים באופן קבוע, מי יותר ומי פחות ובמקביל עברו כל המשתתפים מבחנים קוגניטיביים תקופתיים. כל המשתתפים היו בתחילת המחקר במצב של ירידה קוגניטיבית קלה אך ללא דימנציה. הפעילות החברתית שהוכללה במסגרת המחקר הייתה: פעילות ספורטיבית קבוצתית, טיולים קבוצתיים, פעילות התנדבותית, פעילות בקהילה, ביקור קבוע במוסדות דת ואף הליכה למסעדות. 

נמצא קשר חזק בין רמת הפעילות החברתית ורמת השימור הקוגניטיבי. ומאידך בין רמת פעילות נמוכה לבין נסיגה קוגניטיבית. 

בניתוחים הסטטיסטים שנערכו על המידע שנאסף לאורך זמן, התגלה כי פעילות חברתית נמצאת בהתאמה עם האטה של התפקוד הקוגניטיבי הכללי, כך שככל שהפעילות החברתית הייתה רבה יותר, נצפתה ירידה מועטה יותר בתפקודי זכרון עבודה, זכרון אפיזודי וסמנטי, יכולת מרחבית ומהירות תגובה. לפיכך העמדה הברורה של בריינספא, לפיה לא די באימון קוגניטיבי על בסיס תוכנה או אחר לבד בבית, אלא יש צורך חזק לצאת מהבית, להיפגש עם אחרים, להחליף דיעות ולבצע את כל מרכיבי האימון בקבוצה, מקבלת כאן חיזוק משמעותי. 
Journal of the International Neuropsychological Society (2011), 17, 998–1005. Copyright E INS. Published by Cambridge University Press, 2011. doi:10.1017/S1355617711000531 

Late-Life Social Activity and Cognitive Decline in Old Age 

Bryan D. James,1,2 Robert S. Wilson,1,3,4 Lisa L. Barnes,1,3,4 
AND David A. Bennett1,3 
1Rush Alzheimer’s Disease Center, Chicago, Illinois 
2Department of Internal Medicine, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois 
3Department of Neurological Sciences, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois 
4Department of Behavioral Sciences, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois 
(RECEIVED December 2, 2010; FINAL REVISION March 11, 2011; ACCEPTED March 11, 2011  

btn
השאירו פרטים וקבלו
24 שעות חינם
בתוכנה לאימון המוח!

btn

 
השאירו פרטים וקבלו 24 שעות התנסות חינם בתוכנה לאימון המוח!
שלח