שיפור הזיכרון בגיל צעיר

שיפור זיכרון בגיל צעיר

בעיות זיכרון המופיעות בקרב אנשים צעירים בדרך כלל נובעות מסיבות שונות מאלו שבקרב בני הגיל המבוגר.

אין סיבה לירידת תפקודים קוגניטיביים בקרב בני ה20-30, המוח נמצא בשיאו ולהיפך האדם צובר תבניות 
חשיבה רבות יותר כמנגנון למידה הנרכש מניסיון החיים.

מאידך התופעה של קשיי קשב וריכוז נפוצה ביותר. לכך סיבות מגוונות ושונות בין אדם למישנהו. קשיים 
בקשב ובריכוז גורמים לאדם לא לקלוט את המידע שלאחר מכן הוא טוען ששכח. כשאין קליטה אין יכולת 
לאחסן ואין גם מה לשלוף.

שיפור הזיכרון אם כך בקרב אנשים צעירים חייב להתמקד בשיפור הקשב והריכוז.

שיטות הקידוד השונות יעילות גם לאנשים צעירים, למעשה יעילות לכל אדם המעוניין לזכור כמות גדולה של 
פרטי זיכרון, השיטות מבוססות על יצירה של הקשרים רבים לכל פריט זיכרון, ההקשרים הרבים מבטיחים כי 
גם במקרה של פגיעה באחד מההקשרים האחרים יבטיחו את יציבות הזיכרון.

שיפור זיכרון בגיל צעיר לא רק יאפשרו תפקוד טוב יותר בלמידה ובמסגרת הקריירה, גם יבטיחו הגדלה 
משמעותית של הרזרבה המוחית לקראת הגיל המבוגר. והיה ותהיה לאדם ירידה עכב העליה בגיל, עדיף 
שירידה תהיה מנקודת מוצא גבוהה ולא מנקודה ממוצעת או נמוכה.

שיפור זיכרון כחלק משיפור היכולות האקדמיות.

צעירים החוששים שזיכרונם יבגוד בהם כשיגשו למשימות למידה אקדמית המחייבת קליטה של חומר רב, 
זקוקים לדרך אחרת לשיפור הזיכרון. כאן לא מדובר בזיכרון של מספר כלשהו של פריטים, או משימות, כאן 
מדובר על יצירת תשתית שתוכל לקלוט את הלמידה העתידית.

לצורך כך יש ללמוד ראשית לקרוא נכון, להפיק את העיקר מתוך המלל הכתוב הרב, לזהות את ההבדלים 
וההבחנות בין המאמרים או הספרים השונים, לדעת לסמן איזה "מידע" אינו אלא חזרה על מידע מוכר ואיזה 
מידע אמור להפוך בתודעתנו ל"ידע" חדש של ממש. (זאת היות ו"מידע" ו"ידע" אינם אותו מושג.)

יש צורך בבנייה של סכמות מושגיות לתחום הלימוד המסוים, סכמות שיאפשרו לידע העתידי להיקשר לידיעות 
קודמות ולהכין את הקרקע לידיעות עתידיות.

נושאים אלה מטופלים במסגרת "בריינספא צעירים"  

btn
השאירו פרטים וקבלו
24 שעות חינם
בתוכנה לאימון המוח!

btn

 
השאירו פרטים וקבלו 24 שעות התנסות חינם בתוכנה לאימון המוח!
שלח