זכירה והיזכרות


היזכרות

"זיכרון הנו חווית הווה המושפעת מחווית עבר". הגדרה עדכנית זו, שהזכיר פרופ' שוייגר באחת מהרצאותיו, מחייבת הבהרה.
האם כאשר אנו נזכרים בטעם יוצא דופן של מאכל שאכלנו בעבר, אנו חווים משהו או רק נזכרים? האם אנו חשים את הטעם
בקצה לשוננו? האם כשאנו נזכרים באהבת נעורים, הלב מחסיר פעימה?. כל היזכרות מהווה, למעשה, העלאה מחודשת של
חווית עבר, שאוחסנה במקום כל שהוא על בימת התודעה, ועל כן מייצגת חוויה עכשווית, חווית ההווה. כשאנו נזכרים באהבת
נעורים, ליבנו מחסיר פעימה קטנה. אמנם אין מדובר באותה התרגשות גדולה שליוותה בזמנו את החוויה, אבל ההיזכרות
מלווה עם שריד קל של אותה התרגשות.

זכירה

מקובל להתייחס לתהליך השמירה של הזיכרון כמחולק לשלושה שלבים – תפיסה, קידוד או איחסון ושליפה. בני האדם
נתקלים בבעיות בעיקר בשליפה, אך ברור לכל כי בדרך-כלל הבעיה נעוצה באחד מהשלבים הקודמים.

תפיסה – התפיסה שלנו לעולם איננה מושלמת, שהרי אף פעם לא נתפוס את כל מרכיבי התמונה המוצגת לעיננו, אף פעם
לא נשמע את מכלול הצלילים ולא נחוש במלוא הריחות. במחשבה שנייה, טוב שכך הדבר. אם היינו תופסים את מכלול
הגירויים החושיים, תודעתנו הייתה מוצפת בגירויים ומתבלבלת. קיים מיון ראשוני של עיקר וטפל, של רקע ותמונה,
המאפשרים לנו לתפוס רק חלק מהדברים, את אותם הדברים שבהם אנו ממוקדים. 
חשוב לציין בעניין זה כי לאנשים רבים קשיים בקשב ובריכוז. כאשר הקשב שלנו אינו מלא, התפיסה שלנו לקויה;
כאשר הריכוז שלנו פגום, התפיסה שלנו איננה רציפה. בשני המקרים, רק חלק מהמידע שאותו ברצוני לזכור נתפס.
כאשר משהו לא נתפס הרי שאין סיכוי שניזכר בו. לפיכך, לצורך שיפור הזיכרון יש צורך בשיפור הקשב והריכוז.

קידוד – אם פריט המידע עבר בהצלחה את המחסום הראשון של התפיסה, הוא עשוי להיות מקודד או מאוחסן באופן
שיאפשר שליפה קלה, או להיזרק למעין מחסן של זיכרונות בלתי ממוינים. במקרה השני אנו ניתקל בקושי לשלוף את
המידע ברגע שמידע זה נדרש. במקרה כזה נתקשה, לעיתים, להיזכר בשם מסוים כשאנו נשאלים לגביו, לעמת זאת
מעט מאוחר יותר ובהקשר שונה לחלוטין פתאם יצוף השם כאילו מנבכי הנשיה ויעלה באופן ברור מול עיני רוחנו.
לפיכך, לצורך שיפור הזיכרון יש לשפר משמעותית את האופן שבו אנו מקדדים את פריטי המידע החיוניים לנו.
שיטות הזיכרון השונות שפותחו במהלך השנים מנמוטכניקות (מהמילה היוונית מנמוזיס, אלת הזיכרון),
כלומר מבוססות כולן על שיטות לקידוד יעיל של פריטי המידע, כך שניתן בקלות לשולפם ברגע הרצוי.

שליפה – שיפור הקשב וריכוז ובתוך כך שיפור התפיסה, וכן קידוד יעיל, משפרים באופן ישיר את השליפה. 

 

btn
השאירו פרטים וקבלו
24 שעות חינם
בתוכנה לאימון המוח!

btn

 
השאירו פרטים וקבלו 24 שעות התנסות חינם בתוכנה לאימון המוח!
שלח